Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Con cái có phải trợ cấp cho bố mẹ?

Ảnh minh họa: nguồn https://pixabay.com

TBVĐ- Sở Xã Hội nếu đã chấp nhận trợ cấp hưu trí, sẽ không đòi hoàn trả từ con cái của người hưởng trợ cấp.

Tuy nhiên nếu một người con có mức thu nhập hàng năm rất cao (ít nhất 100.000 Euro/năm), thì Sở Xã Hội sẽ không trợ cấp cho bố/mẹ của họ.

Trong trường hợp này, người về hưu với mức lương hưu thấp có thể xin thêm trợ cấp sinh sống như Hartz IV.

Nếu xin trợ cấp Hartz IV, Sở Xã Hội lại được quyền đòi con cái hoàn trả.

May mắn là mức được miễn trừ của loại trợ cấp này cũng khá cao.

Bình Minh