Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Hỗ trợ Quỹ Gia đình chống lại lạm dụng tiền con Kindergeld

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Luật mới giúp chống lạm dụng trợ cấp xã hội.

Việc trao đổi dữ liệu giữa hải quan và các cơ quan khác như Jobcenter và Qũy gia đình Familienkasse sẽ được cải thiện hơn.

Các nhân viên hải quan có quyền tham gia vào các cuộc kiểm tra của Qũy Gia đình.

Sắp tới, những công dân thuộc khối EU mới chuyển sang Đức sống chỉ được nhận tiền Kindergeld trong vòng 3 tháng đầu, nếu họ chứng minh được có thu nhập tại Đức.

Trong trường hợp nghi ngờ, Familienkasse được phép tạm ngưng cấp tiền con.

Luật này đang đợi chủ tịch liên bang kí tên và sẽ có hiệu lực một ngày sau khi được chính phủ liên bang công bố.

H Nhung

(*) Bài viết đã được đăng trên Thới báo Việt Đức số tháng 08.2019