Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Đăng kí hôn nhân đồng tính trong danh bạ hôn nhân

TBVĐ- Từ tháng 10-2017 hôn nhân đồng giới chính thức được hợp pháp hóa tại Đức.

Tuy nhiên, phần mềm đăng kí kết hôn chưa thích ứng kịp thay đổi này và chỉ chấp nhận cho đăng kí kết hôn giữa những người khác giới, không cho phép hai nam hoặc hai nữ đăng kí kết hôn.

Do lỗi phần mềm này nên sau hơn một năm luật hôn nhân đồng giới được thông qua, các cặp đồng tính vẫn phải đăng kí với tư cách là chồng và vợ.

Trong danh bạ hôn nhân Eheregister, một trong hai người buộc phải đăng kí với giới tính ngược lại của mình.

Hiện lỗi phần mềm này đã được khắc phục. Từ tháng 11-2018, cả hai đều có thể đăng kí là „Ehegatten“ (từ dùng chung cho vợ/ chồng).

H.Nhung