Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Danh bạ những nhân viên giám sát Bewacherregister

Ngành an ninh từ trước đến nay vẫn mang tiếng nhiều xấu với đội ngũ nhân viên an ninh cực hữu, bạo lực tại các trại tị nạn.

Do đó, từ 1-6 sẽ áp dụng Danh bạ những nhân viên giám sát Bewacherregister do Bộ Kinh tế và Kiểm tra xuất khẩu quản lý nhằm đảm bảo an ninh hơn trong ngành này.

Trong danh bạ sẽ lưu giữ dữ liệu của các cơ quan an ninh và nhân viên của họ, bao gồm cả bằng cấp của nhân viên.

Một địa điểm lưu giữ dữ liệu trung tâm sẽ giúp việc kiểm tra dữ liệu toàn liên bang đơn giản hơn khi liên quan đến nhân sự làm việc tại những nơi nhạy cảm như tại trại tị nạn, hay các sự kiện lớn.

Quy định dành cho ngành an ninh đã được thắt chặt sau khi xảy ra vụ việc các nhân viên an ninh tấn công trại tị nạn năm 2016 và nhiều vụ tấn công khác tại các sự kiện lớn.

Hồng Nhung