Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Hỗ trợ người Việt tị nạn hồi hương tại Berlin và Brandenburg

Ảnh: Hiếu Trung

Dự án hỗ trợ tái hội nhập tại Việt Nam cho người tỵ nạn Việt nam đăng ký tại Berlin và Brandenburg xin tự nguyện hồi hương được kéo dài đến ngày 31-7-2017. Người tỵ nạn Việt nam muốn tự nguyện hồi hương có thể được trợ giúp vé máy bay, đồng thời được nhận khoản tiền trợ cấp đi lại 200 euro và khoản hỗ trợ ban đầu 300 euro.

Bắt đầu từ tháng 2-2017 có thêm một chương trình hỗ trợ hồi hương bổ sung (StarthilfePlus) của cơ quan di cư và tỵ nạn Liên bang (BAMF). Hệ thống trợ giúp theo các bậc như sau:

Bậc 1: Hỗ trợ cho mỗi người (từ 12 tuổi trở lên) 1.200 euro nếu người đó đã đặt đơn xin tỵ nạn và đang trong thời gian chờ xét tỵ nạn nhưng nay xin tự nguyện hồi hương và rút đơn tỵ nạn lại;

Bậc 2: Hỗ trợ cho mỗi người 800 euro nếu người đó đã đặt đơn tỵ nạn và bị bác đơn, phải rời khỏi nước Đức trong thời gian đã ấn định, nay xin tự nguyện hồi hương (nhưng vẫn trong thời hạn cho phép) cũng như không có một đơn kháng cáo nào với quyết định trên;

Bậc Ü (Quy chế chuyển tiếp): Những người hồi hương được đăng ký tại Đức trước ngày 1-2-2017 (có bằng chứng xác nhận) quyết định tự nguyện hồi hương trước ngày 31-7-2017 sẽ nhận được 800 euro. Những người đang có trách nhiệm thực thi nghĩa vụ hồi hương, đang sở hữu giấy tạm dung (Duldung) hoặc đang đặt đơn tỵ nạn lần thứ hai đều nằm trong diện của quy chế chuyển tiếp này.

Tuy Dự án hỗ trợ tái hội nhập tại Việt nam được kéo dài đến 31-7-2017 nhưng chỉ tiêu còn rất ít. Nếu có nhu cầu, nên đến sớm như có thể. Nếu quyết định hồi hương, hãy đến văn phòng tại Berlin của Tổ chức Di cư Quốc tế IOM để được tư vấn và cung cấp mọi thông tin chi tiết. Địa chỉ : Sở ngọai kiều, Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin, nhà A, tầng 1, phòng 176. Điện thoại: (030) 90269-4848 hoặc 0171/863 1614 (bằng tiếng Việt).

IOM Tổ chức di cư quốc tế – Văn phòng tại Berlin