Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Deutsche Bahn đề xuất tăng lương 11 phần trăm

Trong vòng đàm phán tiền lương đầu tiên với Công đoàn Lái tàu Đức (GDL), Tập đoàn Đường sắt Đức (DB) đã đưa ra một đề nghị tăng lương, tuy nhiên đề nghị này không đề cập đến yêu cầu cắt giảm số giờ làm việc hàng tuần của công đoàn.

Hai bên đã đồng ý với những ngày tiếp theo để tiếp tục thảo luận.

DB đã đề nghị tăng lương 11% và một khoản thưởng không chịu thuế và phí bảo hiểm lên đến 2.850 euro để đối phó với lạm phát. Hợp đồng mới dự kiến có hiệu lực trong 32 tháng.

Tuy nhiên, GDL đã từ chối đề nghị đầu tiên này của DB, cho rằng nó không đủ và thời hạn quá dài.

GDL cũng yêu cầu một khoản tăng lương hàng tháng là 555 euro cho khoảng 10.000 nhân viên và một khoản thưởng một lần không chịu thuế lên đến 3.000 euro.

Đề nghị của GDL cũng không muốn thời hạn hợp đồng mới kéo dài quá 12 tháng.

Theo mdr.de