Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Video: Quyền lợi hành khách khi dịch vụ đường sắt hủy chuyến

TBVĐ- Đường sắt hủy chuyến, khởi hành muộn hành khách đi tàu sẽ có những quyền lợi gì? Cách thức đòi hỏi thiệt hại? và Làm gì để xử lý trong trường hợp này?

Hải Nam