Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ Đức Đối Mặt với Tình Hình Kinh Tế Khó Khăn

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đức đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Liên đoàn Kinh doanh vừa và nhỏ Đức (BVMW), hơn 84% các doanh nghiệp này cảm thấy rằng tình hình kinh tế trong nước đã xấu đi, thậm chí là xấu đi đáng kể trong 12 tháng qua.

Điều này không chỉ là một chỉ số về tình hình chung của nền kinh tế, mà còn phản ánh trực tiếp đến hoạt động và sự phát triển của các doanh nghiệp này. Khoảng 43% trong số những người được hỏi cho biết, doanh nghiệp của họ cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực, với tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh không mấy khả quan.

Chủ tịch BVMW, ông Christoph Ahlhaus, đã mô tả tình hình này là “một cuộc khủng hoảng đáng kể, tự tạo ra”.

HN