Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Đức Báo báo động về tình trạng thiếu hụt nhân viên trong lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật

Ảnh minh họa: pixabay.com

Trong bối cảnh ngày càng cấp bách, Diakonie Deutschland, một tổ chức xã hội lớn ở Đức, đã lên tiếng báo động về tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng trong lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật.

Tình trạng này đã dẫn đến việc nhiều yêu cầu hỗ trợ từ người khuyết tật và những người mắc bệnh tâm thần không thể được đáp ứng do thiếu hụt chuyên gia.

Maria Loheide, Giám đốc về xã hội của Diakonie, đã nhấn mạnh rằng việc không thể tuyển dụng đủ số lượng nhân viên chuyên môn đang dẫn đến việc giảm số lượng chỗ trống tại các cơ sở hỗ trợ. 

Sự thiếu hụt này đang gây ra những hậu quả tiêu cực, khiến cho nhu cầu hỗ trợ cấp thiết của người khuyết tật không được đáp ứng đầy đủ. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của những người khuyết tật mà còn làm gia tăng gánh nặng cho các gia đình và cộng đồng.

HN