Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Quyền đoàn tụ gia đình sau kết hôn

Ảnh minh họa: https://pixabay.com

Câu hỏi:

Xin Quý báo cho tôi biết Quyền đặt xin đoàn tụ với gia đình bên Đức và sau bao lâu người thuộc diện đoàn tụ gia đình được quyền lưu trú độc lập?

Trả lời:

Căn cứ theo điều 6 Hiến pháp Đức, để bảo vệ hôn nhân và gia đình, giấy phép tạm trú được cấp và gia hạn cho người nhà của người nước ngoài (đoàn tụ gia đình), phục vụ cho việc xây dựng và đảm bảo cuộc sống gia đình họ trên nước Đức.

Vợ hoặc chồng của người có quốc tịch Đức được quyền xin cấp giấy phép cư trú Aufenthaltserlaubnis (§ 28 khoản Luật cư trú), nếu người Đức nói trên sống thường xuyên ở Đức và người xin đoàn tụ gia đình phải chứng minh khả năng giao tiếp một cách đơn giản bằng tiếng Đức của mình ngay khi nộp hồ sơ xin cấp thị thực. Hiểu một cách cụ thể đó là kiến thức tiếng Đức trình độ A1 theo „Danh mục tham khảo chung châu Âu về ngôn ngữ“ do Hội đồng châu Âu soạn thảo. Quy định mới này dựa trên „Luật hướng dẫn thi hành quy định về cư trú và tị nạn của Liên minh châu Âu“.

Sau thời hạn 3 năm kể từ khi được cấp giấy phép lưu trú, người thuộc diện đoàn tụ sẽ được quyền lưu trú độc lập không còn phải phụ thuộc vào vợ hoặc chồng của mình như trước đó nữa (§ 31 khoản 1 Luật cư trú).

Ngọc Chiến