Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Đức thiếu gần 300.000 chỗ giữ trẻ

Ảnh minh họa: Bảo Quốc

TBVĐ- Theo tính toán của Viện Kinh tế Köln, nhu cầu thiết yếu về chỗ gửi trẻ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. “Đức cần hơn một triệu chỗ. 

Tại Đức, vẫn thiếu hàng trăm ngàn nơi gửi dành cho trẻ dưới 3 tuổi. Đặc biệt, ở Tây Đức thiếu chỗ gửi trẻ càng trầm trọng Theo trích dẫn từ số liệu của Viện kinh tế Đức ở Köln, còn thiếu 262.436 chỗ gửi trẻ ở Tây Đức, trong khi đó ở Đông Đức là 31.050 chỗ.

Trong các bang ở Tây Đức, Nordrhein-Westfalen chiếm tỉ lệ cao nhất 16,2% (77.459 chỗ). Ở Bremen ít nhất với 3763 chỗ thiếu. Bang Bayern (52.131 chỗ) và Rhenland-Pfalz (16.704) chiếm tỉ lệ tương đối cao. Theo tính toán của Viện Kinh tế Köln, nhu cầu thiết yếu về chỗ gửi trẻ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. “Đức cần hơn một triệu chỗ.

Năm ngoái chúng tôi chỉ mới đáp ứng được 720.000 chỗ”. Cuối tháng 4 vừa qua, Quốc hội đã chấp thuận thông qua chương trình đầu tư bổ sung cho 100.000 chỗ giữ trẻ mới. Do đó đến năm 2020, chi phí đầu tư, hỗ trợ để mở rộng các nơi giữ trẻ được điều chỉnh tăng hơn 1,1 tỷ euro. Riêng năm vừa qua, chi phí đầu tư cho các trường giữ trẻ tổng cộng gần 2,5 tỷ Euro.

Q.H