Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Đức Tiếp Tục Chìm Trong Mùa Đông: Cảnh Báo Trơn Trượt và Đình Công ở Phía Bắc

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Thời tiết mùa đông vẫn tiếp tục kiểm soát nước Đức. Dịch vụ Khí tượng Đức đã phát đi cảnh báo trơn trượt chính thức cho phần lớn nước Đức vào đêm 29.11, hiệu lực cho đến 11:00 sáng 30.11.

Ba bang phía Bắc dự kiến sẽ phải đối mặt với đình công vào thứ Năm. Tại Niedersachsen và Bremen, công đoàn Verdi kêu gọi nhân viên quản lý đường phố tham gia đình công cảnh báo 24 giờ trong cuộc tranh chấp về hợp đồng lao động trong dịch vụ công.

Tại Schleswig-Holstein, những người làm việc trong ngành xây dựng đường sá cũng được kêu gọi tham gia.

Theo ZDF