Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

EU tăng cường kiểm soát xuất khẩu thiết bị giám sát mạng

Nghị viện châu Âu (EP) vừa thông qua những quy định mới để kiểm soát tốt hơn hoạt động xuất khẩu từ châu Âu các thiết bị phục vụ cho hoạt động tình báo,…

Các thiết bị phục vụ cho hoạt động tình báo bị kiểm soát như nghe lén các cuộc hội thoại qua điện thoại hay theo dõi các thông tin trao đổi qua Internet, qua đó giúp ngăn chặn việc sử dụng những thiết bị này cho mục đích kiềm chế các quyền tự do cơ bản của công dân.

Theo Reuters, các máy móc, phần mềm hoặc các loại máy bay do thám không người lái cho phép thu thập những cuộc hội thoại trên điện thoại di động hoặc tấn công các máy tính hay đánh cắp mật khẩu sẽ bị đưa vào danh sách những sản phẩm phải được sự thông qua của lãnh đạo các nước trước khi xuất khẩu.

Năm 2017, EU đã thông qua một số quy định mới sẽ được áp dụng vào năm 2021, đưa vào khuôn khổ việc nhập khẩu một số khoáng sản thiết yếu cho các ngành công nghiệp nhằm ngăn chặn mặt hàng này trở thành nguồn tài trợ cho các cuộc xung đột vũ trang tại châu Phi.

Theo Hà Trang / sggp.org.vn