Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Giảm Giá Điện và Tác Động của Năng Lượng Tái Tạo

Ảnh: pixabay.com

Theo chuyên gia năng lượng, Fabian Huneke, sự gia tăng của các nguồn năng lượng tái tạo, như gió và mặt trời, đã làm giảm giá điện. Khi ngày càng có nhiều nhà máy năng lượng tái tạo với giá thành rẻ hơn hoạt động, sự phụ thuộc vào các nhà máy điện chạy bằng khí đốt, có chi phí cao hơn, sẽ giảm bớt​​.

Giảm Giá Điện Trên Thị Trường Giao Ngay: Đã có sự giảm giá rõ rệt trên thị trường giao ngay điện. Ví dụ, khi đặt mua điện cho các năm tiếp theo, giá điện sẽ càng thấp hơn nếu thời gian giao hàng càng xa. Sự giảm giá này phản ánh ảnh hưởng của năng lượng tái tạo, vì giá điện thấp hơn so với sự phát triển giá của nhiên liệu hóa thạch và giá CO2​​.

Sự Giảm Của Phí Umlage: Sự giảm bớt của phí Umlage dành cho năng lượng xanh (EEG-Umlage) từ 3,72 cent/kWh xuống 0 vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 cũng đã giúp giảm gánh nặng cho khách hàng sử dụng điện. Tuy nhiên, do sự gia tăng giá điện trong cuộc khủng hoảng năng lượng, tác động này không được nhận thức rõ ràng​​.

Tăng Chi Phí Phân Phối Điện: Mặt khác, chi phí cho việc phân phối điện dự kiến sẽ tăng do nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng để kết nối các phương tiện điện và máy bơm nhiệt, cũng như do sự phát triển của sản xuất điện phân tán từ các trang trại gió và mặt trời​​.

Giảm Thuế Điện cho Ngành Sản Xuất: Chính phủ dự kiến giảm thuế điện cho ngành sản xuất trong vòng năm năm, nhằm giảm bớt gánh nặng lên nền kinh tế lên tới 12 tỷ euro trong năm tiếp theo​​.

Chi Phí Cơ Sở Hạ Tầng Điện: Trong nửa đầu năm, giá điện trung bình cho hộ gia đình là 46,27 cent/kWh, trong đó khoảng một phần năm (9,52 cent) là chi phí cho cơ sở hạ tầng điện​​.

Theo ZDF