Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Jobcenter phải trả phí luật sư

Ảnh minh họa: pixabay.com

TBVĐ- Jobcenter sẽ phải trả giá nếu sau nửa năm vẫn bặt vô âm tín, mặc dù người nhận trợ cấp viết thư nhiều lần.

Theo phán quyết của Tòa án Xã   hội Gießen, Jobcenter Wetterau không những phải nhanh chóng trả lời đơn của một người nhận Hartz IV, mà còn phải trả phí luật sư cho người đó.

Án số Az. S 27 AS 686/12. Nguyên đơn không đồng ý với thông báo giảm trợ cấp tiền nhà và lò sưởi của Jobcenter nên viết thư phản đối nhiều lần nhưng không nhận được câu trả lời.

Ngay cả khi luật sư của ông viết thư yêu cầu Jobcenter xét duyệt và trả lời thư cũng không nhận được hồi âm. Sau hai lần nhắc nhở bất thành, luật sư đã kiện Jobcenter vì không hoàn thành nhiệm vụ.

Tòa án Xã hội Tiểu bang Hessen đứng về bên nguyên đơn, phán, Jobcenter đã không đưa ra quyết định cũng như nêu lên lý do trong thời hạn trả lời đơn 6 tháng, thậm chí không phản ứng khi tòa án viết thư nhiều lần. Do đó, Jobcenter phải trả phí luật sư gần 250 Euro.