Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Khi nào bị thu hồi giấy đảm bảo cho nhập quốc tịch Đức?

TBVĐ- Sau khi đệ đơn, nộp những giấy tờ cần thiết xin nhập quốc tịch Đức, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, người đệ đơn sẽ được Sở ngoại kiều cấp giấy chấp nhận cho nhập quốc tịch Einbürgerungszusicherung. Với tờ giấy này người đệ đơn có thể xin thôi quốc tịch trước đó của mình để nhập quốc tịch Đức. Khi nào giấy này bị phía Đức thu hồi?

Hồng Nhung