Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Khi nào trẻ sinh ra ở Đức được 2 quốc tịch?

Ảnh minh họa: Anh Dũng

TBVĐ- Luật lưỡng tịch cho trẻ em sinh ra ở Đức

Từ năm 2000, trẻ em người nước ngoài sinh ra tại Đức có thể mang quốc tịch Đức và quốc tịch nguyên quán của bố mẹ, nếu bố/mẹ có ít nhất 8 năm liên tục sống hợp pháp ở Đức và có quyền lưu trú không thời hạn. Tuy nhiên, muộn nhất đến năm 23 tuổi, đứa trẻ phải chọn một trong hai quốc tịch.

Theo Luật hai quốc tịch có hiệu lực từ ngày 20.12.2014, trẻ em có bố mẹ người nước ngoài, sống hợp pháp tại Đức liên tục ít nhất 8 năm và có quyền lưu trú không thời hạn, sẽ được mang 2 quốc tịch vĩnh viễn, nếu chúng được sinh ra và lớn lên ở Đức. Những đối tượng thuộc diện này là trẻ đến năm 21 tuổi có ít nhất 8 năm sống ở Đức, hoặc 6 năm đi học phổ thông, hoặc tốt nghiệp phổ thông, hoặc nghề ở Đức.

Bảo Quốc