Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Kinh nghiệm sống ở Đức: Bản sao kê tài khoản ngân hàng nên lưu giữ bao lâu?

Theo luật đối với một cá nhân, việc lưu giữ các bản sao kê giao dịch ngân hàng Kontoauszüge  không phải là bắt buộc. Tuy nhiên, Liên đoàn ngân hàng Đức khuyến khích người dùng giữ các bản sao kê tài khoản trong khoảng 3 năm, để khi có tranh chấp mọi người có thể chứng minh các khoản thanh toán đã được thực hiện, hoặc để khấu trừ thuế.

Ngoài ra, nếu có các khoản chi tiêu lớn, chẳng hạn như mua nhà hoặc ô tô, hoặc có sự thay đổi lớn về mặt cá nhân có ảnh hưởng đến tài chính, chẳng hạn như kết hôn, thì nên giữ phiếu chi tiết tài khoản trong thời gian dài hơn.

Cá nhân có thu nhập khác theo điều 22 của luật Thuế thu nhập như  tài sản, cho thuê bất động sản… phải tuân thủ một thời hạn lưu trữ đặc biệt cho các bản sao kê tài khoản là sáu năm.

Đối với những người kinh doanh, họ phải giữ các tài liệu, bản sao kê chi tiết tài khoản trong mười năm và phải tuân thủ các quy định về kế toán.

Nếu bạn không thể tìm thấy phiếu chi tiết tài khoản, bạn có thể yêu cầu ngân hàng cấp lại một bản sao với một khoản phí. Ngoài ra, nhiều ngân hàng cũng cung cấp dịch vụ lưu trữ phiếu chi tiết tài khoản số trực tuyến, cho phép người dùng truy cập và in ra các phiếu chi tiết tài khoản trong nhiều năm trước đó.

Trung Hiếu