Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Lao Động Nước Ngoài Tại Đức: Một Phần Thiết Yếu Cho Nền Kinh Tế?

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Người lao động nước ngoài đang đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Đức, theo những số liệu mới nhất từ Cơ quan Lao động Liên bang (BA) của Đức.

Các thống kê cho thấy, khoảng một trong bảy người lao động tại Đức là người nước ngoài, chiếm khoảng 15% trong số những người có việc làm và được bảo hiểm xã hội.

Trong một số ngành, sự phụ thuộc vào lao động nước ngoài còn cao hơn nhiều. Panu Poutvaara, chuyên gia về di cư của Viện Ifo, nhấn mạnh rằng nhiều ngành tại Đức rất phụ thuộc vào lao động nước ngoài. Điển hình, tỷ lệ lao động di cư trong ngành dịch vụ vệ sinh và sản xuất thực phẩm đặc biệt cao, lần lượt là 41 và 38 phần trăm.

Sự phụ thuộc này không chỉ phản ánh nhu cầu lớn đối với lao động nước ngoài trong các ngành cụ thể mà còn là một phần của xu hướng toàn cầu hóa và di cư quốc tế. Lao động nước ngoài mang lại đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Đức, đồng thời giúp bù đắp cho sự thiếu hụt lao động trong một số lĩnh vực.

Theo ZDF