Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Liên minh châu Âu đổi mới chính sách Bắc cực

Liên minh châu Âu đang có kế hoạch đổi mới khái niệm chính sách Bắc Cực, có tính đến những thay đổi nhanh chóng và lợi ích quốc tế ngày càng tăng trong khu vực, theo RIA Novosti trích dẫn tuyên bố đã được phê duyệt của Hội đồng EU.

Trước đó, một nguồn tin từ tổ chức Liên minh châu  Âu đã trả lời với cánh phóng viên ở Brussels rằng, EU sẽ phê duyệt một tài liệu về chính sách Bắc Cực của châu  Âu sau cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao vào ngày 9 tháng 12.

“Hội đồng công nhận các quốc gia Bắc Cực chịu trách nhiệm chính cho sự phát triển của Bắc Cực, nhưng cũng tin rằng nhiều vấn đề ảnh hưởng đến khu vực này mang tính chất toàn cầu, và sẽ được giải quyết hiệu quả hơn thông qua hợp tác khu vực hoặc đa phương, cụ thể là Hội đồng Bắc Cực, trong đó thông qua phương thức của Liên Hợp Quốc”, theo tổng kết của Hội đồng EU.

Đồng thời lưu ý rằng, Liên minh châu  Âu có kế hoạch “tiếp tục các đóng góp đáng kể” tại các diễn đàn khu vực cũng như đa phương liên quan đến các vấn đề Bắc Cực, cụ thể là trong khuôn khổ Hội đồng Bắc Cực, “Diện tích phía Bắc” cũng như các chương trình hợp tác xuyên biên giới trong khu vực.

Theo đó cũng nhấn mạnh, trước những thách thức và cơ hội mới ở Bắc Cực cũng như lợi ích quốc tế đang gia tăng, Hội đồng hy vọng chính sách Bắc Cực của EU sẽ được đổi mới.

Theo RIA Novosti, lần cuối cùng chính sách Bắc Cực của EU được hình thành là trong tài liệu năm 2016.

Phương Thảo
Theo Ria.ru

Nguồn: giaoducthoidai.vn