Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Lương Hưu ở Đức Dự Kiến Tăng Trong Những Năm Tới

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Theo Báo cáo Bảo Hiểm Lương Hưu 2023 vừa được Nội các Liên bang tại Berlin thông qua, khoảng 21 triệu người nghỉ hưu tại Đức có thể kỳ vọng vào một tương lai tài chính sáng sủa hơn trong những năm tới.

Dự kiến đến năm 2037, lương hưu sẽ tăng lên gần 43%, với mức tăng trung bình hàng năm là 2,6%. Đây là một tin tức tích cực cho cộng đồng người cao tuổi tại Đức, vốn đang đối mặt với các thách thức về kinh tế và sức khỏe.

Mức đóng góp cho quỹ lương hưu sẽ duy trì ổn định ở mức 18,6% cho đến năm 2027, sau đó tăng lên 20,2% vào năm 2030 và cuối cùng là 21,1% vào năm 2037.

Sự tăng trưởng này không chỉ phản ánh cam kết của chính phủ trong việc đảm bảo cuộc sống thoải mái cho người cao tuổi, mà còn là bước đi quan trọng trong việc củng cố hệ thống an sinh xã hội của Đức.