Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

EU muốn ít nhựa hơn, tái chế nhiều hơn

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Nhằm giảm thiểu sự lệ thuộc vào bao bì nhựa và thúc đẩy quá trình tái chế, Quốc hội Châu Âu đã đề xuất các quy định mới nghiêm ngặt hơn về sử dụng bao bì.

Trong một cuộc họp gần đây tại Strasbourg, các nghị sĩ đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc giảm bớt các bao bì không cần thiết, mở đường cho một tương lai bền vững và thân thiện với môi trường hơn.

Một trong những biện pháp chính mà Quốc hội EU muốn thực hiện là cấm bán các loại túi nhựa mỏng, trừ khi chúng cần thiết vì mục đích vệ sinh hoặc để đựng thực phẩm không đóng gói. Điều này nhằm giảm lượng rác thải nhựa, một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, người tiêu dùng sẽ được khuyến khích mang theo bình đựng của riêng mình khi đến các cửa hàng, nhằm giảm thiểu việc sử dụng bao bì một lần. Sự thay đổi này không chỉ giảm lượng rác thải mà còn giúp người tiêu dùng ý thức hơn về tác động môi trường của họ.

Ngoài ra, tất cả các bao bì sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn tái chế, đảm bảo rằng chúng có thể được tái sử dụng một cách hiệu quả, giảm bớt gánh nặng cho bãi rác và môi trường.

NN