Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 5-2019

TBVĐ- Giảm cước phí điện thoại, thời hạn báo cáo thuế có hiệu lực từ tháng 05-2019.

Giảm cước phí điện thoại và tin nhắn sang các nước khác thuộc châu Âu

Từ 15-05, cước phí điện thoại và tin nhắn sang các nước khác thuộc châu Âu sẽ giảm. Theo đó, cước phí điện thoại chỉ được tối đa 19 Cent, áp dụng cho cả cuộc gọi vào điện thoại bàn và di động. Phí gửi tin nhắn cũng giảm, tối đa chỉ 6 Cent cho một tin nhắn.

Kéo dài hời hạn nộp báo cáo thuế cuối năm Steuererklärung

Trước đây, người đóng thuế phải nộp khai báo thuế cuối năm cho Sở Tài chính muộn nhất đến 31-05. Từ năm nay, thời hạn này được kéo dài đến 31-07, tức thêm hai tháng. Đối với những người khai thuế qua người tư vấn thuế, thời hạn nộp thậm chí được kéo dài đến tháng 02-2020.

H.Nhung