Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

München – Thủ đô của những người di chuyển

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

Theo số liệu Cục Thống kê Bang Bayern, München được xem là “thủ đô của những người di chuyển” tại Đức. Hàng ngày, hơn 500.000 người từ các khu vực khác di chuyển đến nơi làm việc của họ tại thủ đô của bang (Landeshauptstadt).

Với con số này, München dẫn đầu trước Frankfurt am Main với 445.000 người và Hamburg với 427.000 người nhập cư vào thành phố.

Ngược lại, mỗi ngày có 222.000 người tại München di chuyển ra ngoài để đi làm việc, tương đương với 15% dân số thành phố.

Điều này cho thấy München là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng tại Đức, thu hút lao động mạnh mẽ.

HN