Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Năm 2023 là năm nóng nhất trong lịch sử kể từ năm 1881

Năm Nóng Nhất Kỷ Lục ở Đức: Năm 2023 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi trở thành năm nóng nhất ở Đức từ năm 1881, với nhiệt độ trung bình dự kiến là 10,6 độ C.

Năm 2022 cũng đã ghi nhận nhiệt độ cao với mức 10,5 độ C, tương đương với kỷ lục trước đó của năm 2018.

Năm 2023 cũng là một năm kỷ lục về nhiệt độ theo dữ liệu từ dịch vụ thay đổi khí hậu EU Copernicus.

Chi tiết về nhiệt độ và các dữ liệu khác sẽ được công bố vào ngày cuối cùng của năm.

HN