Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Nên mua hay lấy lại tiệm của người khác?

TBVĐ- Sang tên tiệm hay lấy lại tiệm của người cũ vẫn thường xuyên diễn ra giữa người Việt Nam với nhau nhưng phần lớn trên giấy tờ mua bán hợp đồng, chủ nhà, nợ nần của người bán, thuế má mọi người chưa nắm rõ được những quy tắc theo luật pháp.

Theo lich trình đầu tiên thì phải có hợp đồng với chủ nhà hay nói chung là chủ nhà phải đồng ý trước đã rồi mới đi đăng kí kinh doanh (Gewerbe) cho cửa tiệm. Giấy tờ đi đăng kí ở Gewerbeamt sẽ trực tiếp gửi thẳng đến sở thuế (Finanzamt) và sở thuế sẽ trực tiếp liện lạc với bạn.

Trường hợp này có thể xẩy ra nếu ko đúng quy trình: Khi đã đi đăng kí Gewerbe trước mà chủ nhà không đồng ý, thì mình lại phải ra trình báo không kinh doanh với Gewerbeamt và sẽ mất thời gian đi đến hai lần.

Những con số mua bán trong hợp đồng có được giảm lãi suất xuống không?

Còn phải đăng kí nơi nào nữa ngoài Gewerbeamt?

Nợ lần của người trước người mua có phải trả không?

Để đọc nội dung đầy đủ của bài viết này mời các bạn tìm đọc đăng trên Thời báo VIệt Đức số tháng 10-2017.

Đào Xuân Ngọc