Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu Chọn Chủ Đề Mới cho Tờ Euro

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Trong bước tiến mới nhằm làm mới hình ảnh của đồng tiền chung châu Âu, các tờ Euro trong tương lai có thể sẽ được trang trí bằng hình ảnh của sông, chim và các yếu tố văn hóa châu Âu. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (EZB) đã chọn các chủ đề sẽ xuất hiện trên các tờ Euro trong tương lai.

Qua hai cuộc khảo sát lớn, người dân châu Âu đã có cơ hội lựa chọn từ bảy chủ đề khác nhau, và kết quả đã dẫn đến sự lựa chọn cuối cùng: “Văn hóa Châu Âu”, “Sông: Nguồn nước của sự sống ở châu Âu”, và “Chim: tự do, kiên cường, truyền cảm hứng”.

Chủ đề “Văn hóa Châu Âu” phản ánh sự đa dạng và phong phú của di sản văn hóa trên lục địa già. Trong khi đó, “Sông: Nguồn nước của sự sống ở châu Âu” không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của các dòng sông đối với sự sống và sự phát triển của châu Âu, mà còn là biểu tượng cho sự kết nối và sự chảy chuyển không ngừng. Cuối cùng, chủ đề “Chim: tự do, kiên cường, truyền cảm hứng” mang lại hình ảnh của sự tự do, sức mạnh và nguồn cảm hứng không ngừng.

Sự lựa chọn này không chỉ là bước tiến trong việc cải thiện thiết kế của đồng Euro, mà còn thể hiện ý thức và sự quan tâm của EZB đối với văn hóa, môi trường và giá trị tinh thần của châu Âu. Những hình ảnh mới trên tờ Euro không chỉ đại diện cho giá trị kinh tế, mà còn là sự phản chiếu của tinh thần và bản sắc chung của một châu Âu đa dạng và phát triển.

HN