Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ngày sám hối (büßen) và cầu nguyện (beten)

Ảnh minh họa: pixabay.com

Hôm nay, bang Sachsen của Đức là tiểu bang duy nhất được nghỉ nhân ngày Buß- und Bettag – tiếng Việt nghĩa là ngày sám hối (büßen) và cầu nguyện (beten).

Đây là một ngày lễ của Giáo hội Tin Lành và đã tồn tại từ thế kỷ 16 – là ngày mà các tín đồ cùng nhau tụng niệm, ngợi ca Đức Chúa Trời (Gott), suy nghĩ về những tội lỗi mình đã phạm phải, quyết tâm sửa đổi bản thân. Nhưng ý nghĩa “sám hối tội lỗi” ở đây không phải là sự cải tà quy chính sau khi phạm pháp, mà là soi xét lương tâm của các tín đồ hướng đến Chúa Trời, cũng là lúc chỉ ra cho nhau thấy những bất công và những điều chưa thỏa đáng trong xã hội, để cùng đóng góp và thay đổi tốt hơn.

Ngày Buß- und Bettag thì bao giờ cũng rơi vào một ngày thứ tư (Mittwoch) trước Chủ nhật đầu tiên của mùa Advent (1. Adventssonntag) 11 ngày.

Cho đến năm 1994, đây là một ngày lễ quốc gia (gesetzlicher Feiertag – nghỉ theo pháp luật) của toàn nước Đức. Kể từ năm 1995, Đức bắt đầu áp dụng bảo hiểm chăm sóc bệnh nhân (Pflegeversicherung) – nghĩa là chủ lao động sẽ phải trả thêm một khoản bảo hiểm nữa cho người lao động. Bù lại, ngày lễ Buß- und Bettag trở thành một ngày làm việc bình thường mà chủ lao động “được hưởng”. Chỉ có bang Sachsen không theo qui định này thì người lao động sẽ phải tự đóng thêm một khoản bảo hiểm cao hơn. Tuy nhiên, ở một số địa phương thì học sinh vẫn được nghỉ.

Cẩm Chi