Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Nghiên Cứu Về Ảnh Hưởng Của Bữa Sáng Đến Sự Hấp Dẫn

Nghiên Cứu Về Ảnh Hưởng Của Bữa Sáng Đến Sự Hấp Dẫn

Một nghiên cứu từ Pháp đã khám phá ra mối liên hệ giữa bữa sáng và sự hấp dẫn. Nghiên cứu này cho thấy bữa sáng với carbohydrate không tinh chế có thể làm tăng sự hấp dẫn.

Thiết kế nghiên cứu:
– 104 người tham gia, chia thành hai nhóm: nhóm ăn carbohydrate tinh chế và nhóm ăn carbohydrate không tinh chế.
– Carbohydrate tinh chế bao gồm bánh mì trắng và mứt, trong khi carbohydrate không tinh chế bao gồm bánh mì nguyên hạt và trái cây.
– Sau bữa sáng, các chỉ số đường huyết được đo và hình ảnh của người tham gia được đánh giá về sự hấp dẫn.

Kết quả:
– Những người ăn carbohydrate không tinh chế được đánh giá là hấp dẫn hơn.
– Nguyên nhân là do carbohydrate tinh chế làm giảm đường huyết, ảnh hưởng đến sắc diện da và sự hấp dẫn.