Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Người Đức Chi Bao Nhiêu Tiền Cho Bảo Hiểm

Ảnh: pixabay.com

Trong những năm gần đây, việc đầu tư vào bảo hiểm đã trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính của nhiều hộ gia đình tại Đức. Điều này được phản ánh rõ nét qua số liệu thống kê mới nhất, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong chi phí bảo hiểm mà người dân Đức đã chi trả.

Chi Phí Bảo Hiểm Tăng Mạnh

Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, mỗi hộ gia đình đã chi trả trung bình 1.596 Euro cho bảo hiểm vào năm 2022. So sánh với con số của năm 2012, đây là một bước nhảy vọt gần 39%. Mức tăng này không chỉ phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của người dân đối với việc bảo vệ tài sản và sức khỏe mà còn cho thấy sự biến đổi trong thị trường bảo hiểm.

Các Loại Bảo Hiểm Phổ Biến

Phân tích chi tiết cho thấy phần lớn chi phí này đến từ các bảo hiểm tư nhân về thiệt hại và tai nạn, bao gồm bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm nhà cửa, và bảo hiểm mất khả năng lao động. Sự gia tăng này có thể phản ánh nhận thức ngày càng cao về rủi ro và mong muốn đảm bảo an toàn tài chính cho bản thân và gia đình.

Theo ZDF