Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Nobel Vật lý 2021 thuộc về 3 nhà khoa học của Mỹ, Đức và Italy

Ảnh minh họa: pixabay.com

Giải Nobel Vật lý 2021 được trao cho 3 nhà khoa học Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann và Giorgio Parisi “vì những đóng góp đột phá cho hiểu biết của chúng ta về các hệ thống vật lý phức tạp”.

Hai nhà khoa học Syukuro Manabe (Mỹ) và Klaus Hasselmann (Đức) cùng được trao một nửa giải thưởng Nobel Vật lý năm 2021 cho “việc lập mô hình vật lý về khí hậu Trái Đất, định lượng sự biến đổi và dự đoán đáng tin cậy sự nóng lên toàn cầu”.

Nhà khoa học Giorgio Parisi (Italy) được trao một nửa giải thưởng Nobel Vật lý 2021 “vì đã khám phá ra tác động qua lại của sự rối loạn và dao động trong các hệ thống vật lý từ quy mô nguyên tử đến hành tinh”.

Syukuro Manabe – người được trao giải Nobel Vật lý 2021 – đã chứng minh mức độ gia tăng của carbon dioxide trong khí quyển dẫn đến nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất tăng lên như thế nào. Công việc của ông đã đặt nền móng cho sự phát triển của các mô hình khí hậu hiện nay.

Nhà khoa học Klaus Hasselmann đã tạo ra một mô hình liên kết thời tiết và khí hậu với nhau. Các phương pháp của ông đã được sử dụng để chứng minh rằng nhiệt độ tăng lên trong khí quyển là do con người thải ra khí carbonic.

Nhà khoa học Giorgio Parisi – chủ nhân của một nửa giải Nobel Vật lý 2021, đã phát hiện ra các mô hình ẩn trong các vật liệu phức tạp bị rối loạn. Khám phá của ông là một trong những đóng góp quan trọng nhất cho lý thuyết về hệ thống phức tạp.

Giải Nobel Vật lý 2020 được trao cho 3 nhà khoa học Roger Penrose, Reinhard Genzel và Andrea Ghez vì những phát hiện góp phần vào nhận thức của con người về vũ trụ.

Mùa giải Nobel năm nay bắt đầu hôm 4/10 với giải thưởng đầu tiên được trao trong lĩnh vực y học/sinh học (giải Nobel Y Sinh) cho hai nhà khoa học David Julius và Ardem Patapoutian “vì những khám phá của họ về các thụ thể đối với nhiệt độ và xúc giác”.

Sau giải Nobel Vật lý, các giải thưởng tiếp theo sẽ được công bố lần lượt trong các lĩnh vực Hóa học, Văn chương, Hòa bình và Kinh tế./.