Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ở Đức khi nào đệ đơn xin phụ cấp tiền nhà – Wohngeld

TBVĐ- Những ai có thể đệ đơn xin phụ cấp tiền nhà? Mức phụ cấp tiền thuê nhà được tính như thế nào? Những giấy tờ cần chuẩn bị? Những trường hợp không được xin phụ cấp tiền nhà?

Hải Phong