Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Qũy bảo hiểm tăng tiền hỗ trợ thay răng

Ảnh minh họa: pixabay.com

TBVĐ- Từ ngày 1.10.2020, Qũy bảo hiểm y tế nhà nước tăng khoản hổ trợ thay răng từ 50% lên 60%.

Nếu người đóng bảo hiểm có Bonusheft có ghi lại việc kiểm tra răng hàng năm, khoản tiền hỗ trợ này sẽ tăng thêm.

Theo đó, nếu kiểm tra răng 5 năm liên tiếp sẽ được hỗ trợ 70% thay vì 60% như trước đây, 10 năm liên tiếp được hỗ trợ 75% thay vì 70% như trước đây.

Hồng Nhung