Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Khi nào con cái phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha, mẹ?

TBVĐ- Cấp dưỡng được hiểu là việc chu cấp tiền bạc hoặc tài sản khác giữa người có nghĩa vụ cấp dưỡng với người được cấp dưỡng trên cơ sở giữa họ có một trong các quan hệ: hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng.

Từ 1-1-2020, con trưởng thành không sống chung với cha/mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ không đủ tiền sinh sống lúc tuổi già (lương hưu, tài sản riêng không đủ… để chi trả cho cuộc sống hoặc dịch vụ chăm sóc…) nếu có thu nhập hàng năm trước thuế (Jahresbruttoeinkommen) từ 100.000 Euro trở lên.

Mức tính thu nhập trước thuế 100.000/năm chỉ áp dụng cho con đẻ của cha/mẹ.

Con rể hay con dâu không có họ hàng với bố/mẹ nên không có nghĩa vụ phải cấp dưỡng.

Theo quy định, đòi hỏi tiền cấp dưỡng được yêu cầu bởi nơi trợ cấp xã hội (Sozialhilfeträger).

Trường hợp con cái không thể chi trả được, bố/mẹ sẽ nhận được trợ cấp xã hội.

Hải Nam