Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Quyền đòi bồi thường thương tích: Người đi bộ trượt chân ngã trên quãng đường chưa được chống tuyết (cào tuyết) và rải cát…

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Người đi bộ trượt chân ngã trên quãng đường chưa được chống tuyết (cào tuyết) và rải cát… có quyền đòi bồi thường thiệt hại như tiền bồi thường thương tích, phí tổn điều trị và thiệt hại về thu nhập do sự cố xảy ra…

Bình thường bảo hiểm trách nhiệm cá nhân (private Haftpflicht) sẽ đứng ra gánh chịu.

Trưòng hợp đã xảy ra nhiều vụ trượt ngã mà người có nghĩa vụ vẫn không thực hiện các biện pháp chống tuyết, bảo hiểm sẽ từ chối trách nhiệm và người có bảo hiểm phải tự bỏ tiền túi để bồi thường cho người bị hại.

Chủ nhà nhiều căn hộ để cho thuê lại phải có bảo hiểm trách nhiệm của chủ nhà đất (Haus- und Grundbesitzversicherung).

Tuy vậy người đi bộ cũng phải thận trọng khi di chuyển trên đường bị đóng băng và có tuyết.

Nguyễn Văn Nghĩa (tổng hợp)