Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Quyền được người giám hộ của trẻ tị nạn

Ảnh minh họa: pixabay.com

Người lớn hơn 18 tuổi là “người trưởng thành”, họ được đối xử khác biệt hơn so với trẻ em và thanh thiếu niên (“trẻ vị thành niên”). Trẻ em tị nạn vị thành niên không người lớn đi kèm đừng ngại hỏi về quyền lợi và nghi ngờ những điều mà mình không đồng ý.

Nếu trẻ em đến từ một nước khác không có ba mẹ, một người giám hộ sẽ được chỉ định để giúp đỡ. Nếu không có người giám hộ, hãy nói chuyện với người nuôi dưỡng mình hoặc với cơ quan phúc lợi thanh niên. Người giám hộ sẽ bảo đảm rằng quyền lợi của trẻ được tôn trọng, việc này bao gồm quyền tiếp cận chăm sóc y tế/tâm lý, trường học và chỗ ở phù hợp.

Nếu trẻ em là người nhập cư, người giám hộ sẽ trợ giúp trong quy trình nộp đơn xin tỵ nạn. Trẻ có thể nộp đơn xin tỵ nạn với sự trợ giúp của người giám hộ/ người nuôi dưỡng mình. Sau đó sẽ được phỏng vấn bởi một người từ Phòng Nhập cư và Người tỵ nạn Liên bang (BAMF) và trẻ tị nạn có thể đi cùng người giám hộ/ người nuôi dưỡng mình. Tại cuộc phỏng vấn này, cơ quan chức năng giải thích “thủ tục Dublin” và sẽ cố gắng để tìm hiểu xem trẻ vị thành niên có cha mẹ, anh chị em ruột hoặc người thân đang ở trong một quốc gia Dublin. Nếu có đầy đủ thông tin về họ, trẻ có thể đoàn tụ với gia đình ở một nước Dublin. Trẻ không cần giấy tờ chính thức hay có quy chế nhập cư để hưởng hệ thống bảo vệ trẻ em.

Nếu không cảm thấy thoải mái với người giám hộ của mình, hoặc nếu nhận thấy người giám hộ không tôn trọng trách nhiệm của mình, trẻ cần liên hệ một người nào đó từ cơ quan phúc lợi thanh niên. Họ sẽ chỉ định một người giám hộ mới giúp trẻ cảm thấy thoải mái.

Trung Hiếu (tổng hợp)