Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Sản Phẩm Bio Có Thực Sự Tốt Hơn?

Sản Phẩm Bio Có Thực Sự Tốt Hơn?

Nhiều người cho rằng sản phẩm bio tốt cho sức khỏe hơn do không chứa hóa chất và thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy sự khác biệt dinh dưỡng giữa sản phẩm bio và sản phẩm thông thường không đáng kể. Ví dụ, sữa bio có nhiều Omega-3 hơn do quy trình nuôi dưỡng khác biệt. Mặc dù vậy, không có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định sản phẩm bio tốt hơn về mặt dinh dưỡng. Tuy nhiên, một lợi ích rõ ràng của sản phẩm bio là ít chứa hóa chất độc hại hơn, an toàn hơn cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.