Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Sự Gia Tăng Đáng Kể Của Hộ Gia Đình Đơn Thân Tại Đức

Sự Gia Tăng Đáng Kể Của Hộ Gia Đình Đơn Thân Tại Đức

Kể từ những năm 1950, tỷ lệ hộ gia đình đơn thân tại Đức đã tăng gấp đôi, từ 20% lên 41% trong tổng số 40,9 triệu hộ gia đình. Theo báo cáo của Cục Thống kê Liên bang, năm 2022, 20% dân số Đức sống một mình, tăng từ 6% vào năm 1950.

Sự thay đổi này đi kèm với những thay đổi về cấu trúc và tài chính của các hộ gia đình. Các hộ gia đình hiện nay chi tiêu nhiều hơn cho việc ở, với tỷ lệ chi tiêu cho nhà ở tăng từ 16% năm 1962 lên 37% năm 2021. Trong khi đó, tỷ lệ chi tiêu cho thực phẩm giảm từ 33% xuống còn 15%.

Những thay đổi này phản ánh sự chuyển biến trong mô hình sống và chi tiêu của người dân Đức qua các thập kỷ.