Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chuyện ăn thịt ở Đức

10/05/2017 0

Nhưng cái việc tự dưng đi mua tai heo, mũi heo ở Đức không hề đơn giản, vì ngày thường chẳng ai mua nên không nơi đâu bán, phải đặt trước ở cửa hàng thịt. […]