Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tìm người làm tháng 11.2016

03/11/2016 0

Tìm người làm Nhà hàng ăn nhanh tại Niedersachsen cần tìm các vị trí chảo dầu, phụ bếp và đứng Kasse. Điều kiện có giấy tờ hợp pháp ở Đức hoặc các nước EU. Công […]

Tìm người làm tháng 10.2016

12/10/2016 0

Tiệm ăn tìm nhân công Tiệm ăn nhanh và tiệm Sushi ở Leipzig cần tìm nam đầu bếp, phụ bếp, nữ ra đồ bán hàng. Điều kiện có giấy tờ hợp pháp. Lương trả thỏa […]