Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tìm người làm tháng 11.2016

Tìm người làm
Nhà hàng ăn nhanh tại Niedersachsen cần tìm các vị trí chảo dầu, phụ bếp và đứng Kasse. Điều kiện có giấy tờ hợp pháp ở Đức hoặc các nước EU. Công việc ổn định, lâu dài, lương trả thỏa đáng và có nhà ở. Xin liên hệ chị Ly: 0171 7879585.

Tìm thợ Nails
Cần tìm thợ Nails có tay nghề. Lương cao từ 2.500 Euro – 3.000 Euro. Xin liên hệ Tel.: 0176 60833623.

Tìm bồi bàn, tính tiền
Tiệm ăn nhanh trong trung tâm Leipzig cần tìm nữ bồi bàn, tính tiền, nam phụ bếp. Điều kiện dưới 45 tuổi, giấy tờ hợp lệ. Công việc ổn định lâu dài. Lương cao. Xin liên hệ Tel.: 0176-10317053.

Tìm thợ Nail
Tiệm Nails vùng Düssendorf và Wuppertal cần tìm thợ Nails. Lương trả thỏa đáng. Công việc ổn định lâu dài. Xin liên hệ Tel.: 0152/18072402.

Tìm người làm
Nhà hàng ăn nhanh tại Niedersachsen cần tìm các vị trí chảo dầu, phụ bếp và đứng Kasse. Điều kiện có giấy tờ hợp pháp ở Đức hoặc các nước EU. Công việc ổn định, lâu dài, lương trả thỏa đáng và có nhà ở. Xin liên hệ chị Ly: 0171 7879585.

Tiệm ăn tìm nhân công
Tiệm ăn nhanh và tiệm Sushi ở Leipzig cần tìm nam đầu bếp, phụ bếp, nữ ra đồ bán hàng. Điều kiện có giấy tờ hợp pháp. Lương trả thỏa đáng. Công việc lâu dài, ổn định. Xin liên hệ Tel.: 017663699296.