Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ai phải khai báo thuế?

15/09/2019 0

TBVĐ- Điều 46 Bộ luật thuế thu nhập Einkommensteuergesetz quy định rõ những đối tượng bắt buộc phải nộp khai báo tổng kết thuế hàng năm. Những người có nguồn thu nhập từ công việc […]