Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ai phải khai báo thuế?

Ảnh minh họa: pixabay.com

TBVĐ- Điều 46 Bộ luật thuế thu nhập Einkommensteuergesetz quy định rõ những đối tượng bắt buộc phải nộp khai báo tổng kết thuế hàng năm.

Những người có nguồn thu nhập từ công việc tự hành nghề trong các lĩnh vực như văn hóa nghệ thuật, khoa học giáo dục và đào tạo, nông, lâm nghiệp. Những người có thu nhập khác không phải từ công việc làm công ăn lương nhưng cao hơn mức miễn thuế cơ bản sau khi đã khấu trừ hết các khoản chi phí như chi phí phục vụ công việc Werbungskosten, chi phí hoạt động Betriebsausgaben, chi phí tiết kiệm cho tuổi già (Spar- und Altersentlastungsausgaben).

Ngoài ra, còn có những người làm công ăn lương thuộc diện sau: Có thu nhập sau thuế lớn hơn khoản miễn thuế cơ bản Grundfreibetrag; Có thêm thu nhập phụ khác „Nebeneinkünfte“ trên 410 Euro (ví dụ từ công việc kinh doanh thêm, cho thuê nhà hay lương hưu); Khi làm việc ở nhiều nơi cùng lúc; Vợ chồng khai thuế chung và một trong hai người có lương bậc V hoặc VI hoặc cả hai vợ chồng có bậc thuế IV Faktor; Nhận khoản tiền thay thế lương được miễn thuế nhiều hơn 410 Euro/năm như tiền thất nghiệp loại I, tiền công việc gián đoạn Kurzarbeitergeld, tiền ốm đau, tiền cha mẹ Elterngeld hoặc tiền nghỉ thai sản Mutterschaftsgeld; Có các khoản thu nhập bất thường ở mức cao chưa được đánh thuế đúng mức như tiền bồi thường mất việc Abfindung, tiền thưởng…; Kết hôn lần nữa sau khi ly hôn hoặc góa bụa; …

Các đối tượng còn lại không phải khai báo thuế. Tuy nhiên đây là việc nên làm, do có thể lấy lại được một khoản tiền không nhỏ.

Thanh Mai