Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

40 trẻ em bị lạm dụng mỗi ngày

27/05/2016 0

Số trẻ em bị ngược đãi và lạm dụng tình dục tại Ðức cao đáng sợ. Theo kết quả thống kê hình sự năm 2014, mặc dù năm ngoái số trẻ em bị giết ít […]