Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tăng lương công chức nhà nước và nhân viên thời vụ

Ảnh minh họa: pixabay.com

TBVĐ- Từ tháng áp dụng bảng lương mới cho công chức nhà nước và nhân viên thời vụ.

Tăng lương công chức nhà nước

Từ tháng 4, áp dụng bảng lương mới dành cho 343.800 công chức nhà nước. Theo đó, mức lương của họ đượng tăng thêm 3,09%. Ngoài ra, đã có bảng lương mới dành áp dụng từ tháng 3-2020 với mức lương được tăng thêm 1,06%.

Tăng lương tối thiểu cho nhân viên thời vụ

Từ 1-4, lương tối thiểu dành cho nhân viên thời vụ Zeitarbeiter tăng thêm 30 Cent lên 9,79 Euro/giờ tại các tiểu bang cũ. Tại các tiểu bang mới và Berlin từ đầu năm đã tăng lên 9,49 Euro.

Hồng Nhung