Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thay đổi từ tháng 12/2023 liên quan đến độ tuổi về hưu

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Trong những thay đổi liên quan đến chính sách lương hưu tại Đức, từ tháng 12 năm nay, quy định mới sẽ được áp dụng cho những người đang tiếp cận tuổi nghỉ hưu.

Những người sinh từ ngày 2 tháng 12 năm 1957 đến ngày 1 tháng 1 năm 1958 sẽ đủ điều kiện để nghỉ hưu theo quy định thông thường của chính phủ.

Ngoài ra, một quy định cũng được đưa ra đối với những người có mức độ khuyết tật ít nhất 50%. Theo đó, từ tháng 12 này, họ có thể bắt đầu nhận lương hưu sớm dành cho người khuyết tật nặng. Điều này áp dụng cho những người sinh trong khoảng từ ngày 2 tháng 3 năm 1962 đến ngày 1 tháng 4 năm 1962 và đã có ít nhất 35 năm đóng bảo hiểm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sẽ có 10,8% số lượng hưu được trừ đi.

HN