Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thiết Bị Smart-Home Thành Rác Thải Điện Tử – Hệ Quả Từ Việc Phá Sản Của Gigaset

Thiết Bị Smart-Home Thành Rác Thải Điện Tử – Hệ Quả Từ Việc Phá Sản Của Gigaset

Do không tìm được nhà đầu tư, hệ thống Smart-Home của Gigaset phải ngừng hoạt động, biến các thiết bị trở thành rác thải điện tử. Gigaset, nổi tiếng với các sản phẩm điện thoại không dây, đã mở rộng sang thị trường Smart-Home nhưng không may gặp phải khó khăn tài chính và phải tuyên bố phá sản vào mùa thu năm 2023. Sau khi không tìm được nhà đầu tư, công ty buộc phải ngừng các dịch vụ đám mây, làm cho các thiết bị Smart-Home không thể sử dụng được.

Khách hàng hiện không thể trả lại các thiết bị và phải xử lý chúng như rác thải điện tử. Gigaset đã cung cấp các biểu mẫu để khách hàng có thể yêu cầu bồi thường trong quá trình phá sản. Sự việc này là một minh chứng cho những rủi ro mà người tiêu dùng có thể gặp phải khi sử dụng các sản phẩm công nghệ phụ thuộc vào dịch vụ đám mây.