Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Nghị định Bộ nội vụ về thực hiện khoá học hoà nhập (IntV)

Error, no Ad ID set! Check your syntax!

Đăng ký Cơ sở tổ chức khóa học

Điều §18. đăng ký Cơ sở tổ chức khóa học

(1) Cơ quan liên bang về nhập cư và người tị nạn, theo đơn đề nghị, sẽ xét duyệt và cấp giấy phép tổ chức Khóa học hòa nhập cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cũng như cơ quan nhà nước, nếu các cơ sở này,

1.Hợp pháp,

2.Có khả năng thực hiện Khóa học hòa nhập đúng quy cách,

3.Áp dụng các biện pháp kiểm tra chất lượng khoa học.

(2) Trong đơn đăng ký phải nêu rõ một hay nhiều địa điểm muốn tiến hành. Nêu rõ các thông tin cần thiết theo điều §19 cho từng địa điểm. Để tổ chức Khóa học hòa nhập cho các nhóm đặc biệt (điều §13 Phần 1) hoặc khóa học cấp tốc (điều §13 Phần 2) cần có đơn riêng.

(3) Cơ quan liên bang về nhập cư và người tị nạn sẽ áp dụng thể lệ đăng ký nhằm mục đích tạo ra một mạng lưới phù hợp với địa lý và nhu cầu khóa học trên toàn quốc. Điều ớ13 phần 3 có giá trị tương đương.

Điều §19. Các đòi hỏi đối với đơn xin đăng ký tổ chức khóa học nhap cu

(1) Để có thể đánh giá khả năng của các cơ sở đệ đơn, hoặc đánh giá khả năng thực hiện công việc, trong đơn cần có các thông tin sau:

 1. Đối với cá nhân: Họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, địa chỉ bưu chính, địa chỉ doanh nghiệp và các chi nhánh sẽ tổ chức Khóa học hòa nhập. Đối với công ty và pháp nhân: Họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh người đại diện pháp lý, hợp đồng công ty, địa chỉ công ty và các chi nhánh sẽ tổ chức Khóa học hòa nhập. Trích lục danh sách kinh doanh hoặc danh sách hiệp hội nếu có đăng ký tại tòa án.
 1. Một văn bản tuyên bố của người đệ đơn hoặc đại diện pháp lý (trường hợp pháp nhân hoặc công ty) về các thủ tục phá sản, tiền án tiền sự, vụ án hình sự đang bị điều tra của cảnh sát hoặc công tố viện, lệnh cấm kinh doanh trong vòng 5 năm cuối hoặc một văn bản tuyên bố của đối tượng trên về tiền án tiền sự hoặc thủ tục điều tra ở nước ngoài, nếu như đối tượng này trong khoảng thời gian kể trên chủ yếu ở ngoại quốc, và
 2. Một bảng tổng kết các họat động hiện thời.

(2) Để có thể đánh giá khả năng người đề nghị, đặc biệt cần có các thông tin sau trong đơn:

 1. Thông tin về tổ chức giảng dạy, giảng viên, chuyên môn chung và khả năng sư phạm cũng như kinh nghiệm giảng dạy,
 2. Thông tin về cơ sở vật chất phòng học cũng như các thiết bị kỹ thuật,
 3. Lịch giảng dạy phù hợp với việc thực hiện khóa học ngôn ngữ và khóa hướng dẫn.
 4. Các thông tin về khả năng cộng tác với các tổ chức hội nhập, đặc biệt là các tổ chức chuyên tư vấn ngoại kiều về vấn đề nhập cư tại địa phương theo điều §45 câu 1 Bộ luật lưu trú,
 5. Thông tin về phương pháp giảng dạy cũng như tài liệu học tập,
 6. Thông tin về các thành phần có chứng chỉ để có thể tham gia chấm thi theo điều §17 phần 1 cũng như,
 7. Thông tin về kết quả kiểm tra cuối cùng khi Khóa học hòa nhập kết thúc. Trong đơn cũng cần có bằng chứng về trình độ chuyên môn của giáo viên và quá trình công tác của giáo viên.

(3) Để có thể đánh giá kiểm tra chất lượng khóa học, người đặt đơn cần giải trình:

 1. Các phương pháp khuyến khích quá trình học tập,
 2. Thường xuyên cập nhật nội dung khóa học theo các phương pháp đã được công nhận,
 3. Thực hiện kỳ kiểm tra riêng trên tinh thần tham gia Khóa học hòa nhập,
 4. Khả năng cộng tác với lực lượng giảng viên ngoài tổ chức.

(4) Để có thể được công nhận là cơ quan tổ chức khóa học hòa nhập cho nhóm người đặc biệt (điều §13 phần 1), tổ chức khóa học cấp tốc (điều §13 phần 2) và tổ chức thi tốt nghiệp (điều §17 phần 1), cần có các thông tin thỏa mãn điều kiện về chất lượng và nội dung do Cơ quan liên bang về nhập cư và người tị nạn đưa ra.

Điều §20. Kiểm tra và quyết định của Cơ quan liên bang về nhập cư và người tị nạn

(1) Cơ quan liên bang về nhập cư và người tị nạn sẽ xem xét và quyết định đơn đăng ký tổ chức khóa học sau khi kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tại địa phương. Những đối tượng thoả mãn điều kiện sau đây sẽ được xem xét quyết định:

 1. Nếu cơ sở này đã có chứng chỉ nhà nước công nhận là một Cơ sở đào tạo tương đương,
 2. Nếu cơ sở này với chương trình đào tạo của mình đã thuộc về mạng lưới nghề nghiệp và xã hội,
 3. Đang cộng tác với sở lao động, các cơ quan đảm bảo cơ bản cho người tìm việc, các t chức tư vấn ngoại kiều nhập cư và các tổ chức hỗ trợ thanh thiếu niên ngoại quốc,
 4. Cộng tác với các tổ chức khác trong mạng lưới hoà nhập ngoại kiều địa phương.

(2) Cơ sở đào tạo được xét duyệt sẽ nhận chứng chỉ “Cơ sở tổ chức Khóa học hòa nhập theo Luật nhập cư”.

(3) Cơ quan liên bang về nhập cư và người tị nạn có quyền bỏ một số yêu cầu theo điều §19, nếu như cơ sở đào tạo, trong vòng ba năm cuối trước khi đệ đơn có chứng chỉ chứng minh tương đương chứng chỉ theo phần 2. Trường hợp tái đề xuất, Cơ quan liên bang về nhập cư và người tị nạn có thể sử dụng thủ tục được đơn giản hóa để xét đơn.

(4) Những cơ sở được công nhận là cơ quan tổ chức khóa học hòa nhập cho nhóm người đặc biệt (điều §13 phần 1), cơ quan tổ chức khóa học cấp tốc (điều §13 phần 2) và tổ chức thi tốt nghiệp (điều §17 phần 1) sẽ được ghi riêng trong Chứng chỉ xác nhận cơ sở đào tạo.

(5) Giấy phép đăng ký nói trên có thời hạn cao nhất 3 năm, có thể được cấp kèm các điều kiện như thù lao giáo viên hoặc thủ tục thanh toán chi phí. Cơ quan liên bang về nhập cư và người tị nạn, để có thể thực hiện nhiệm vụ của mình, có quyền kiểm tra các cơ sở đào tạo, kiểm tra hồ sơ và thị sát các khóa học không cần báo trước.  Các cơ sở tổ chức khóa học có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan liên bang về nhập cư và người tị nạn những vấn đề họ yêu cầu. Cơ sở tổ chức khóa học cũng phải thông báo ngay cho Cơ quan liên bang về nhập cư và người tị nạn những thay đổi có thể ảnh hưởng đến giấy phép. Nếu cơ sở tổ chức khoá học không còn đủ điều kiện, Cơ quan liên bang về nhập cư và người tị nạn có trách nhiệm thu hồi giấy phép. Cơ quan liên bang về nhập cư và người tị nạn có thể thu giấy phép, nếu Cơ sở đào tạo tái vi phạm trách nhiệm thông báo tình hình học viên tham gia, theo quy định tại điều §8 phần 3 và điều §14 phần 5, câu 4. Giấy phép sẽ tự động hết hạn, nếu cơ sở đào tạo ngừng họat động hoặc ít nhất 1 năm không tổ chức được khóa học hòa nhập nào.

(6) Cơ quan liên bang về nhập cư và người tị nạn quy định thủ tục thanh toán chi phí bằng văn bản, thông báo cho các cơ sở tổ chức khoá học hoà nhập.

Điều 21. Hội đồng kiểm định

(1) Để có thể đánh giá chương trình giảng dạy, nội dung giảng dạy và học tập, nhằm tiếp tục phát triển chương trình Khóa học hòa nhập, Cơ quan liên bang về nhập cư và người tị nạn sẽ thành lập một hội đồng kiểm định.

(2) Thành viên hội đồng có nhiệm kỳ làm việc 3 năm, do Bộ Nội vụ liên bang chỉ định.