Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thiếu hụt nhân chuyên môn gây ra căng thẳng

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Tình trạng thiếu hụt chuyên gia tại Đức ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày và sự hài lòng của nhiều người lao động.

Đây là kết quả của một nghiên cứu do Viện Kinh tế Đức gần gũi với nhà tuyển dụng (IW) thực hiện theo yêu cầu của Bộ Kinh tế Liên bang.

Theo cuộc khảo sát đại diện, 61 phần trăm người tham gia trải nghiệm thiếu hụt nhân sự trong môi trường làm việc trực tiếp của họ. 55 phần trăm cảm thấy căng thẳng thường xuyên. 58 phần trăm cho biết họ phải bỏ qua sự cẩn thận cần thiết.

Theo ZDF