Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chính Sách Hỗ Trợ Mua Xe Điện Tại Đức Kết Thúc Vào 17/12/2023

Ảnh minh họa: Hồng Nhung

Chính phủ Đức quyết định chấm dứt chính sách hỗ trợ mua xe điện từ ngày Chủ nhật này, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chính sách năng lượng và môi trường của nước này.

Theo thông báo từ Bộ Kinh tế Đức, chính sách hỗ trợ mua xe điện sẽ chính thức kết thúc vào ngày 17 tháng 12 năm 2023. Sau ngày này, các đơn đăng ký mới cho gói hỗ trợ môi trường nữa cho xe điện sẽ không còn nữa.

Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ đã được cam kết trước đó không bị ảnh hưởng và sẽ được thanh toán. Các đơn đăng ký hiện có, nếu nhận được trước hoặc vào ngày 17 tháng 12 năm 2023, sẽ được xử lý theo thứ tự chúng được tiếp nhận.

Quyết định này xuất phát từ phán quyết về ngân sách tại Karlsruhe, khiến chính phủ phải xem xét lại việc phân bổ nguồn lực tài chính.

Theo ZDF